Svářecí dozor EWT

a poradenství ve svařování kovů:Nabízíme externí provádění svářečského dozoru dle normy ČSN EN ISO 14731,
technologické poradenství ve svařování kovů a tvorbu svářecích postupů!

Definice svářečského dozoru:

Svářečský dozor provádí plánování, komplexní dozor, kontrolu a přejímky při výrobě svařovaných výrobků (konstrukcí a zařízení), kde jsou požadovány speciální (vyšší) technické znalosti dle ČSN EN ISO 14731 (dříve EN 719) a dále požadavky na jakost dle norem řady ČSN EN ISO 3834 (dříve ČSN EN 729), případně ČSN 73 2601 Změna 2, eventuelně jinými výrobními normami (například řady ISO 9000).

Úkoly a odpovědnosti svářečského dozoru dle normy ČSN EN ISO 14731:

 • Vyjadřovat se k návrhu znění obchodní smlouvy (kontraktu)
 • Určovat vhodnost subdodavatelů z hlediska jejich odborné připravenosti i způsobilosti personálu a aktuální úrovně vybavenosti výrobním a kontrolním zařízením, stanovovat vhodnost svařovacích zařízení, polohovadel a přípravků k výrobě a dohlížet na jejich funkčnost, bezpečnost a spolehlivost.
 • Zpracovávat technologické postupy svařování WPS, pájení BPS, instrukce, směrnice, plány ke svařování, pájení a rovnání i plány kontrol a zkoušek, protokoly o dozoru nad komplexním zabezpečením jakosti při svařování (pájení) i souvisejících procesech.
 • Podílet se na ověřovacích zkouškách specifikací svařování ( pájení ) postupů WPS ( BPS ) a na jejich schválení protokolem WPQR, BPAR, při jejich řízení, provádění a schvalování zkušební organizací (dozorčí, inspekční organizací).
 • Organizovat a provádět vzdělání, školení a přezkušování svářečů, páječů, svářečských operátorů a seřizovačů i svářečských pracovníků, udržovat doklady jejich odborné způsobilosti ( osvědčení ) v aktuálně platném stavu, v závislosti na rozsahu jejich oprávněné pracovní činnosti.
 • Řídit a koordinovat činnost svářečských kontrolorů, svářečů, páječů, svářečských operátorů a svářečských pracovníků.
 • Povolovat, řídit a koordinovat činnost při svařování v mateřské firmě, kooperujících firmách, na stavbě i montáži.
 • Zúčastňovat se pravidelných školení svářečských dozorů pořádaných zkušební, dozorčí a inspekční organizací, udržovat si aktuální stav znalostí a informací, zejména o technických normách, předpisech, o bezpečnostních, technických a právních požadavcích na svařované výrobky (svařované konstrukce a technická zařízení) i o souvisejících výrobních, technologických a kontrolních procesech.
 • Schvalovat (stanovovat) technologičnost provedení konstrukční (projekční) dokumentace svařovaných výrobků (konstrukcí, zařízení) ve spolupráci s konstruktérem (projektantem).
 • Navrhovat ve spolupráci s oprávněným technikem (technologem) pro tepelné zpracování vhodnost používaných procesů tepelného zpracování na svařovaných výrobcích, předepsaných ve výrobní (montážní) dokumentaci.
 • Ověřovat při přejímce jakost dodaných základních, přídavných a pomocných materiálů ke svařování ve výrobě a předepisovat systém jejich skladování i vydávání do výrobního procesu.
 • Spolupracovat s pracovníky kontroly (ověřování jakosti) na předpisech kontroly a stanovení kontrolních postupů i metod efektivního zkoušení svarových spojů, v souladu s výrobkovou normou, harmonizovanou normou, eventuelně jinými technickými předpisy pro zabezpečení požadované jakosti, bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti svařovaných výrobků.
 • Provádět přejímky (inspekční činnost) svařovaných konstrukcí, zařízení, výrobků dle ČSN EN ISO 17 020 (inspekci typu B,C) a dle ČSN EN10 204 - tab. 1 potvrzování dokumentů kontroly 3.1 a 3.2.

Certifikáty svářečského dozoru a vzorová WPS:

Certifikát EWT Certifikát ČSN EN ISO 9712 Vzorová WPS
Kliknutím na náhledy otevřete dokumenty ve velkém rozlišení.


Úvodní strana  •  Svářecí dozor  •  Navařování  •  Opravy strojů
Prodej dílů  •  Fotogalerie  •  Bazárek  •  Odkazy  •  Kontakt

Odladěno na MS IE 6.0+ a Firefoxu při rozlišení 1024 x 768 pixelů
Pavel Kuchař - WELCOR   2005  - 2024